پارک علم وفناوری
پذیرش در پارک علم و فناوری شیخ بهایی

پذیرش شرکتها در پارک علم و فناوری شیخ بهایی در دو بخش ساختمان های چند مستاجره و اراضی پارک می باشد. پذیرش شرکتها در پارک علم و فناوری شیخ بهایی در شورای پذیرش و ارزیابی بر اساس بررسی مدارک متقاضی، بازدید ازفعالیت‌های شرکت و برگزاری جلسات مصاحبه صورت می پذیرد.

واحدهای قابل پذیرش

واحدهای فناوری خصوصی ( در حد تولید پیشرفته و حداکثر نیمه صنعتی ).

شرکتهای خدمات مهندسی(دانش محور با هدف ارائه خدمات فناوری)

مراکز تحقیقاتی- توسعه ای

آزمایشگاهها و واحدهای تولید نیمه صنعتی در زمینه فناوری های نوین

واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها

مراکز رشد فناوری

مجموعه های خدماتی

ویژگی های موسسات دانش محور

شاخصهای موسسات دانش محور در سه گروه: نوع فعالیت و سطح تکنولوژی ، سطح علمی کارکنان و بودجه تحقیق و توسعه تقسیم بندی می گردد:

الف) زمینه فعالیت:

 • فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش
 • فعالیت در زمینه تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • فعالیت در راستای نوآوری و تدوین دانش فنی
 • فعالیت در راستای انتقال فناوری
 • فعالیت در راستای توسعه فناوری های نوین
 • ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به صنایع و سازمانها
 • فعالیتهای تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس در جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع

ب)ترکیب پرسنل:

 • به کارگیری نیروهای دانش آموخته و متخصص
 • داشتن حداقل نسبت ۷۰ درصد بین نیروهای دانش آموخته و متخصص، به کل پرسنل
 • وجود برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی پرسنل
 • آشنایی پرسنل دانش آموخته به زبان انگلیسی

توضیحی درج نشده است