مراکز رشد فناوری

واحدهای فناوری کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرینی نقش بسزایی دارند. رشد و توسعه واحدهای فناوری در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از این زیرساخت ها، مراکز رشد علم و فناوری می باشد. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با داشتن مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مرکز رشد جامع فناوری، اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای واحدهای فناوری نوپا را ارائه می نماید.

معیارهای پذیرش:
 1. ایده مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی
 2. برنامه کاری مناسب و متناسب با موضوع فعالیت
 3. تیم کاری مناسب
ترکیب نیروهای همکار و سهامداران واحد:
 • حداقل دو نفر عضو متخصص تمام وقت با حداقل مدرک کارشناسی مرتبط
 • سهامدار بودن یک نفر از متخصصین تمام وقت
 • حداقل یک نفر کارشناس آشنا به بازار و مرتبط با ایده و محقق با سابقه پژوهشی در زمینه تخصصی فعالیت واحد به عنوان مشاور
حمایتهای مرکز رشد
 • ارائه خدمات پشتیبانی عمومی شامل اسکان یا فضای کاری، اداری و کارپردازی
 • ارائه خدمات فنی و تخصصی شامل خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
 • ارائه خدمات اطلاع رسانی شامل خدمات شبکه و کتابخانه
 • ارائه خدمات مشاور ه ای و بازاریابی شامل مشاوره علمی، آموزش ها و مشاوره های لازم در زمینه های مالی، حقوقی و بازاریابی
 • ارائه اعتبارات خدماتی جهت کاهش هزینه های واحد در دوران راه اندازی
 • ارائه اعتبارات تحقیقاتی به منظور کمک به واحد جهت تبدیل ایده محوری به محصول
 • کمک به جذب طرحهای تحقیقاتی در زمینه فعالیتهای واحد و عقد قرارداد با کارفرما
 • کاهش میزان بالاسری طرحها در طی دوره حضور در مرکز رشد

توضیحی درج نشده است