خدمات فنی و تخصصی
 • نام شرکت: تجهیز صنعت نصر
 • نوع کارگزار : تخصصی
 • معرفی خدمت :

ارائه دهنده انواع خدمات تست سایش برای مواد مختلف در استاندارد و مکانیزم های متفاوت

 • مدیرعامل : احمد شمس
 • آدرس پستی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمانفن آفرینی 1- واحد 111

 • شماره تماس:031-33931135
 • ساعات حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 16

 • شماره همراه نماینده :09136479004
 • نام شرکت: شرکت شیمی تجزیه اسپادانا
 • نوع کارگزار : تخصصی
 • معرفی خدمت :

آنالیز تخصصی مواد شیمیایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی در نمونه ­های زیست محیطی، دارویی، غذایی، صنعتی، بهداشتی و کلینیکی

 • مدیرعامل : دکتر محمد سراجی
 • آدرس پستی :

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - مجتمع آزمایشگاهی مرکزی- ساختمان شماره 2-طبقه دوم- کد پستی 83576-84156

 • شماره تماس:031-33931405
 • ساعات حضور :

 • شماره همراه نماینده :09134434974
 • نام شرکت: مهندسین مشاور آزمونه فولاد
 • نوع کارگزار : تخصصی
 • معرفی خدمت :

این مجموعه در حال حاضر در پنج بخش اصلی به شرح ذیل در حال فعالیت است:

 1. آزمایشگاه مکانیک و فلز شناسی
 2. آزمایشگاه خوردگی و پایش خوردگی و آزمایش های غیر مخرب پیشرفته
 3. آزمایشگاه کنترل کیفی مقاومت مصالح و مکانیک خاک و مکانیک سنگ
 4. مهندسین ژئوتکنیـک واکتشافات معدنی و آزمایشهای برجا
 5. بازرسی فنی و بازرسی کالا های صنعتی و مصرفی و آزمایشهای غیر مخرب
 • مدیرعامل : محمد باقر پورزرگر
 • آدرس پستی :

اصفهان- خیابان محتشم کاشانی - ساختمان 110- کد پستی 89371-81758

 • شماره تماس:031-36259394
 • ساعات حضور :

8 الی 16

 • شماره همراه نماینده :09133113045-آقای ایمان پورزرگر