دسته‌بندی شرکت‌های خدماتی
دسته بندی شرکتهای خدماتی
دسته بندی شرکت های خدماتی
عنوان توضیحات  
خدمات عمومی خدماتی که به نوع و موضوع کاری شرکت دریافت کننده خدمت وابستگی ندارد و می‌تواند مورد نیاز هر شرکتی خارج شهرک نیز باشد. مانند: خدمات پستی/ کاریابی و جذب نیرو/ حسابداری/ تایپ و تکثیر/ بانکی/ مخابرات/ رستوران و کافی شاپ/ بیمه و مالیات مشاهده جزئیات
خدمات فنی و تخصصی ارائه خدمات آزمایشگاهی و نمونه سازی/ طراحی فرآیندهای تولیدی/ استاندارد سازی/ اخذ استانداردها و مجوزهای فنی/ ساخت ماشین آلات تخصصی مشاهده جزئیات
خدمات تخصصی کسب و کار خدمات مرتبط با فرآیندهای اصلی کسب و کار شامل تیم و تیم سازی/ تامین مواد اولیه/مسائل حقوقی و قراردادهای تجاری/ پیاده سازی سیستم‌ها و استانداردهای مدیریتی/ مهندسی صنایع/ آموزش ها و مشاوره تخصصی مشاهده جزئیات
خدمات مدیریت فناوری و توسعه بازار خدمات مرتبط با تسهیل ایجاد ساختارهای فناوری و نوآوری کسب و کار و تسهیل‌گری تجاری‌سازی فناوری شامل ارزیابی و ارزش‌گذاری دانش فنی/ ثبت اختراع/ جذب سرمایه گذار/ قراردادهای مشارکت/ شتاب دهنده‌ها/ تحقیقات بازار/ بازاریابی و فروش/ صادرات
خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری خدمات تامین مالی/ VC / مشارکت در سرمایه گذاری مشاهده جزئیات