خدمات تخصصی کسب و کار
 • نام شرکت :بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین
 • نوع کارگزار :تخصصی
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات توانمند سازی به اجزای زیست بوم فناوری کشور

 • مدیرعامل :دکتر صبیحه سلیمانیان زاد
 • آدرس پستی :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان ابوریحان، واحد 237

 • شماره تماس:33931367
 • ساعات حضور :

‌شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 15

 • شماره همراه نماینده :09133288274
 • نام شرکت :شبکه پژوهش و فناوری
 • نوع کارگزار :تخصصی
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات راهبری و مشاوره های عمومی به شرکت ها، خدمات آموزش مدیریتی و کسب و کار، برگزاری رویداد و نمایشگاه

 • مدیرعامل : آقای کیوان البرزیان مقدم
 • آدرس پستی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- فضای شماره229

 • شماره تماس:031-33865455 داخلی 1170
 • ساعات حضور :

شنبه تا چهارشتبه 08:00 تا 18:00

 • شماره همراه نماینده :09108168690
 • نام شرکت: شرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح
 • نوع کارگزار : تخصصی
 • معرفی خدمت :

تامین نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور 

 • مدیرعامل : مهندس علی روانستان
 • آدرس پستی :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان

 • شماره تماس:  03133931101
 • ساعات حضور : 08:00 الی 17:00
 • شماره همراه نماینده :09127032749
 • آدرس وب سایت:www.fateh-cop.ir
 • نام شرکت: موسسه آموزش عالی صفاهان (اندیشه پویای صفاهان)
 • نوع کارگزار : عمومی
 • معرفی خدمت : 

خدمات آموزشی، مشاوره ای، روان شناختی 

 • مدیرعامل : دکتر ناصر موحدی نیا
 • آدرس پستی :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- واحد 138

 • شماره تماس:  03133932090 -03133932091
 • ساعات حضور : 08:00 الی 19:00
 • شماره همراه نماینده :09197335210
 • آدرس وب سایت:  www.safahanpsy.ir   و    www.safahan.ac.ir