بین المللی
 • معرفی خدمت :

به منظور آشنایی شرکتهای مستقر با مفاهیم به روز کسب و کار و تعاملات بین الملل جهت ورود به بازارهای جهانی

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ثبت نام در کارگاه آموزشی اعلام شده از طریق تماس تلفنی با دفتر روابط بین المل
 2. حضور در کارگاه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

انجام جلسات B۲B، یافتن شرکاء تجاری، آشنایی با فناوری ها و محصولات روز دنیا

 • گیرنده خدمت :

شرکتهای سایر پارکهای علم و فناوری کشور

 • شرایط دریافت خدمت :

دارای توانمندی صادراتی متوسط به بالا

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. در صورت برخوردار بودن شرایط ارسال نامه درخواست خطاب به سرپرست دفتر روابط بین الملل به دبیرخانه شهرک یا ایمیل international.affairs@istt.ir
 3. اعلام امکان قبول درخواست اعلام شده و شرایط آن
 4. انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در تور فناوری
 5. ارائه گزارش حضور در تور فناوری به ایمیل دفتر روابط بین الملل international.affairs@istt.ir-
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

برگزاری یا معرفی نشست های تجاری معتبر به شرکتهای زیرمجموعه شهرک به منظور تبادل ایده و تجربه، مذاکره با سرمایه گذاران و همتایان خارجی حاضر در ایران

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :

دارای توانمندی صادراتی متوسط به بالا

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. در صورت برخوردار بودن شرایط، ثبت نام از طریق تماس تلفنی با دفتر روابط بین الملل
 3. حضور در نشست
 4. ارائه گزارش حضور در تور فناوری به ایمیل دفتر روابط بین الملل international.affairs@istt.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

جهت حضور در نمایشگاه های معتبر خارجی، آشنایی با ایده ها و فناوری های جدید و یافتن همتایان تجاری

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :

دارای توانمندی صادراتی متوسط به بالا

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹ (لازم است این مذاکره حداقل سه ماه زودتر از تاریخ برگزاری نمایشگاه صورت گیرد)
 2. در صورت برخوردار بودن شرایط ارسال نامه درخواست خطاب به سرپرست دفتر روابط بین الملل به دبیرخانه شهرک یا ایمیل international.affairs@istt.ir
 3. اعلام امکان قبول درخواست اعلام شده و شرایط آن
 4. انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در نمایشگاه
 5. ارائه گزارش حضور در تور فناوری به ایمیل دفتر روابط بین الملل international.affairs@istt.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

جهت آشنایی با ایده ها و فناوری های روز دنیا

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :

دارای توانمندی صادراتی متوسط به بالا

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹ (لازم است این مذاکره حداقل سه ماه زودتر از تاریخ برگزاری نمایشگاه صورت گیرد)
 2. در صورت برخوردار بودن شرایط ارسال نامه درخواست خطاب به سرپرست دفتر روابط بین الملل به دبیرخانه شهرک یا ایمیل international.affairs@istt.ir
 3. اعلام امکان قبول درخواست اعلام شده و شرایط آن
 4. انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در نمایشگاه
 5. ارائه گزارش حضور در تور فناوری به ایمیل دفتر روابط بین الملل international.affairs@istt.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

خدمات جهت بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :

دارا بودن مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. در صورت دارا بودن شرایط، دریافت راهنمایی و مشاوره از دفتر روابط بین الملل در خصوص خدمات کریدور
 3. دریافت فایل ارزیابی صادراتی (ERA) از سایت کریدور (tesc.ir) و تکمیل و ارسال به ایمیل دفتر روابط بین الملل جهت کنترل فایل و رفع ایرادات احتمالی
 4. ارسال فایل ارزیابی صادراتی از طریق کارتابل دانش بنیان به کریدور
 5. دریافت پاسخ کریدور از طریق کارتابل و مشخص شدن سطح توانمندی صادراتی
 6. مراجعه مجدد به دفتر روابط بین الملل و دریافت مشاوره در خصوص نوع خدمات با توجه به سطح توانمندی صادراتی تعیین شده
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

جهت ارائه به سفارتخانه ها جهت تسهیل در اخذ ویزا - صدور معرفی نامه جهت ارائه به شریک تجاری خارجی

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر مرکز رشد و یا رئیس پارک علم و فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید توسط مرکز رشد و یا پارک، ارجاع نامه به دفتر روابط بین الملل
 3. صدور معرفی نامه و دریافت فیزیک معرفی نامه از دفتر روابط بین الملل
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

خدمات جهت بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. در صورت امکان پذیر بودن موضوع انجام هماهنگی های بعدی از طریق دفتر روابط بین الملل
 3. ارائه گزارش حضور در مدت استقرار در پارک خارجی به ایمیل دفتر روابط بین الملل international.affairs@istt.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

به منظور استانداردسازی مکاتبات بین المللی شرکتها

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. دریافت متن اصلاح شده از طریق ایمیل
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

ویرایش متون وبسایت شرکتها از جنبه گرامری و لغوی

 • گیرنده خدمت :

شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک

 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با نماینده دفتر روابط بین الملل از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۰۶۱۹
 2. ارسال نامه درخواست به ایمیل دفتر روابط بین الملل (international.affairs@istt.ir)
 3. هماهنگی با دفتر روابط بین الملل جهت ارسال مستندات مربوطه
 4. دریافت مستندات ویرایش شده از طریق ایمیل
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • امور بین الملل
 • فرم
 • سایر توضیحات