انتقال فناوری و شبکه سازی
 • معرفی خدمت :

سطوح آمادگی فناوری TRLs- (Technology Readiness Levels) یک ابزار تحلیلی برای ارزیابی سطح فناوری و مقدار ریسک ناشی از استفاده از یک فناوری در توسعه یک محصول است. ارزش استفاده از این ابزار در آن است که با اندازه گیری سطح بلوغ یک فناوری، تصمیم گیران قادر خواهند شد تا با آگاهی به انتخاب فناوری ها بپردازند. این سطوح برای اولین بار در دهه ۸۰ میلادی توسط سازمان ناسا مطرح شد و در حال حاضر شامل ۹ سطح می باشد که برای داشتن یک ریسک قابل قبول برای شروع برنامه (پروژه) توسعه محصول، فناوری ها حداقل باید سطح ۶ آمادگی را پشت سرگذاشته باشند، در غیر این صورت، ریسک برنامه بالا خواهد بود.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : شرکتها و واحدهای فناور مستقر در شهرک در صورت نیاز به جذب سرمایه گذار، ارزش گذاری فناوری و درخواست تسهیلات نیمه صنعتی و تجاری سازی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. دریافت فرم ارزیابی سطح آمادگی فناوری از طریق وب سایت شهرک (فرم TRL)
 2. تکمیل فرم و ارسال همراه با نامه درخواست به ایمیل اداره انتقال فناوری OTM@istt.ir
 3. بررسی اولیه فرم توسط کارشناس
 4. در صورت تائید به انجام فرآیند واریز وجه به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی شهرک جهت ارزیابی
 5. هماهنگی با متقاضی برای بازدید و جلسه با حضور داور تخصصی
 6. دریافت نامه نهایی
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 • فرم

فرم ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL)

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

دانش فنی و فناوری به عنوان یکی از دارایی های ناملموس محسوب می شود و تعیین ارزش فناوری در مبالادت تجاری مانند خرید و فروش سهام شرکتها، جذب سرمایه گذار، فروش دانش فنی، ورود به بورس و... کاربرد دارد. ارزشگذاری فناوری در روشهای مختلفی مانند هزینه محور، درآمد محور و بازار محور دسته بندی می شوند. ارزش دانش فنی و دارایی های ناملموس عدد مطلق و دقیقی نیست و به فراخور مفروضات و زمان و شرایط نتایج مختلفی به دست می آید لیکن ارزش فناوری به عنوان مبنایی جهت مذاکره و چانه زنی در تعاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 • گیرنده خدمت : شرکت های مستقر در شهرک و مراجعه کنندگان بیرونی
 • شرایط دریافت خدمت : فناوری مطرح شده حداقل مراحل نمونه سازی و تست عملکردی را گذرانده باشد و موضوع جنبه های فناورانه داشته باشد.
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره اولیه با اداره انتقال فناوری در خصوص فناوری و موضوع مورد مبحث
 2. ارسال نامه درخواست ارزشگذاری فناوری به رییس اداره انتقال فناوری از طریق ایمیل (OTM@Istt.ir درصورت مصداق داشتن موضوع
 3. واریز وجه اولیه به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی شهرک و ارسال فیش برای اداره انتقال فناوری
 4. برگزاری جلسه اولیه
 5. دریافت فرم ارزشگذاری فناوری
 6. تکمیل فرم و ارسال به ایمیل اداره انتقال فناوری OTM@istt.ir
 7. انجام فرایند تعیین سطح فناوری (TRL) در صورت تشخیص اداره انتقال فناوری (این فرآیند در قسمت قبل توضیح داده شده است)
 8. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و یا بازدید جهت رفع ابهامات
 9. واریز وجه نهایی به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی شهرک و ارسال فیش به ایمیل اداره انتقال فناوری (OTM@istt.ir)
 10. دریافت نامه نهایی ارزشگذاری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 • فرم

فرم ارزشگذاری دانش فنی

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

پس از طی شدن مراحل ایجاد و رشد اولیه یک کسب وکار ، بنگاه های اقتصادی جهت رشد سریع، پایدار و افزایش دانش مدیریتی و بازار به مشارکت با سرمایه گذارانی با دانش مکمل و منابع مالی نیاز خواهند داشت که در این راستا اداره انتقال فناوری بستر آشنایی و مذاکره شرکتهای مستقر در شهرک با سرمایه گذاران را فراهم می نماید.

 • گیرنده خدمت : شرکت های مستقر در شهرک
 • شرایط دریافت خدمت : استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و داشتن محصول یا خدمت با حداقل بلوغ فنی TRL ۷
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی شرکت مستقر در شهرک و اعلام نیاز به جذب سرمایه خطاب به رییس اداره انتقال فناوری و ارسال به دبیرخانه شهرک(dabirkhane@istt.ir)
 2. برگزاری جلسه اولیه با کارشناسان دفتر انتقال فناوری در محل شرکت و بررسی اولیه TRL
 3. دریافت فرم تعیین سطح آمادگی فناوری (TRL) از وبسایت شهرک
 4. تکمیل و ارسال فرم به ایمیل اداره انتقال فناوری
 5. ارزیابی محصول یا خدمت از نظر فنی، بازار و سازمان توسط اداره انتقال فناوری
 6. ادامه فرآیند در صورت دارا بودن حداقل ۷ TRL
 7. دریافت فرم اعلام فناوری جهت سرمایه گذاری از وب سایت شهرک
 8. تکمیل فرم اعلام فناوری جهت سرمایه گذاری و ایمیل به اداره انتقال فناوری (OTM@istt.ir)
 9. برگزاری جلسات مشترک با اداره انتقال فناوری جهت جمع بندی و تدوین مدل مشارکت با سرمایه گذار
 10. معرفی طرح به سرمایه گذار با حضور صاحب طرح و سرمایه گذار و اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 11. ارایه خدمات مشاوره در زمینه ارزشگذاری فناوری و مفاد قرارداد فیمابین در صورت توافق طرفین
 12. تشکیل جلسه نهایی و امضای قراداد توسط طرفین
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 • فرم

فرم ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL)

فرم اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

پس از طی شدن مراحل ایجاد و رشد اولیه یک کسب وکار ، بنگاه های اقتصادی جهت رشد سریع، پایدار و افزایش دانش مدیریتی و بازار به مشارکت با سرمایه گذارانی با دانش مکمل و منابع مالی نیاز خواهند داشت که در این راستا اداره انتقال فناوری بستر آشنایی و مذاکره شرکتهای مستقر در شهرک با سرمایه گذاران را فراهم می نماید. در این خصوص سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود جهت سرمایه گذری را به شهرک اعلام نمایند و پس از اعبتار سنجی اولیه با فرصت های سرمایه گذاری در محصولات و خدمات شرکتهای شهرک آشنا شوند.

 • گیرنده خدمت : سرمایه گذاران
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراحعه حضوری جهت اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری
 2. دریافت و تکمیل فرم اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری از اداره انتقال فناوری
 3. برگزاری جلسه ی اولیه با حضور رییس اداره انتقال فناوری و سرمایه گذار
 4. در صورت تایید سرمایه گذار، اطلاعات مربوط به طرح های منطیق با سلایق سرمایه گذار ارسال می‌شود
 5. بررسی اطلاعات طرح ها توسط سرمایه گذار و اعلام نتیجه به اداره انتقال فناوری وتجاری سازی
 6. برگزاری جلسه معرفی طرح به سرمایه گذار با حضور صاحب طرح و سرمایه گذار و نماینده اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 7. در صورت توافق طرفین قرارداد اولیه تنظیم شده و برای بررسی بیشتر به هر یک طرفین ارسال می‌شود
 8. نهایتا تشکیل جلسه نهایی و امضای قراداد توسط طرفین صورت می‌پذیرد.
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 • فرم

فرم اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری

 • سایر توضیحات