حمایت های قانونی
 • معرفی خدمت :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از مراجع مالکیت فکری پیشرو و با سابقه مورد تایید اداره ثبت اختراعات می باشد که در این راستا اختراعات توسط اداره ثبت اختراع جهت داوری پرونده اختراع به شهرک ارجاع می شود. کلیه مخترعین در مراحل تشکیل پرونده اختراع از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (iripo.ssaa.ir) می توانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را به عنوان مرجع داوری اختراع انتخاب نمایند.

 • گیرنده خدمت : کلیه افراد متاقضی که مرجع داوری خود را شهرک علمی و تحقیقاتی انتخاب کرده اند.
 • شرایط دریافت خدمت : ارجاع نامه داوری اختراع از طرف اداره ثبت اختراع به شهرک
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. انتخاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان مرجع داوری در فرایند تشکیل پرونده اختراع (سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )
 2. ارجاع نامه داوری اختراع به شهرک توسط اداره ثبت اختراع و اطلاع به مخترع
 3. ثبت نام در سامانه بررسی اختراعات شهرک (سبا) از طریق saba.istt.ir
 4. واریز هزینه داوری به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی شهرک
 5. بررسی و داوری پرونده اختراع توسط شهرک و اطلاع کلیه مراحل و اقدامات به مخترع از طریق سامانه سبا
 6. ثبت نامه رد و یا تایید ثبت اختراع در کارتابل مرجع داوری مرکز مالکیت فکری

 

 • متولی انجام خدمت
 • اداره توانمندسازی واحدهای فناور شهرک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :
 • بر اساس ماده 9 قانون«حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان»  شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراكز رشد در جهت انجام ماموريتهای محوله، می‌توانند از تسهيلات و مزايای پيش‌بينی شده در قوانين كشور  از جمله برخورداری از مزايای مناطق آزاد درخصوص روابط كار و معافيتهای مالياتی عملکرد، استفاده نمایند. یکی از پیش نیازهای این موضوع داشتن مجوز فناوری است.
 • مجوز فناوری، مجوزی است که به منظور تأیید صلاحیت فناورانه شرکتهای فناور صادر می شود. این مجوز بر اساس دارایی‌های فنی، ظرفیت نیروی انسانی و توفیق شرکت فناور در تجاری سازی محصولات و خدمات اعطا می شود و به منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش بینی شده در قوانین کشور است. درصورت درخواست شرکت فناور و احراز شرایط با تأیید شهرک، صادر و یا تمدید می شود. اعتبار این مجوز یکساله هست. مجوز فناوری در ارتباط با زمينه تخصصی شرکت فناور صادر می شود و الزاماً اختصاص به محصول یا خدمت خاص ندارد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار حداقل ۶ ماه در مراکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری شهرک
 • داشتن فعالیت تجاری مناسب و لازم در قالب قرارداد و فروش مرتبط با موضوع درخواست شرکت
 • تایید فعالیت فناورانه شرکت توسط مدیریت مرکز رشد و پارک فناوری شهرک

 

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ثبت درخواست روی سامانه BPMS و بارگزاری مستندات و تکمیل فرم‌های مربوطه
 2. بررسی مستندات و عنوان پیشنهادی مجوز فناوری توسط مدیریت مراکز رشد یا پارک

 3. ارجاع درخواست به اداره توانمندسازی جهت طرح موضوع در کارگروه ظرفیت های قانونی شهرک

 4. در صورت تائید درخواست توسط کارگروه ظرفیت قانونی شهرک، مراجعه حضوری به اداره توانمندسازی پس از هماهنگی

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • اداره توانمندسازی واحدهای فناور شهرک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک که قصد دارند خط تولید محصول فناورانه خود در محدوده شهرک راه‌اندازی نمایند با هماهنگی انجام شده با سازمان صنعت، معدن و تجارت این امکان فراهم شده است که پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس اخذ نمایند.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار در سایت اصلی شهرک
 • داشتن کارگاه در سایت اصلی شهرک
 • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد
 • تولیدات شرکت متقاضی در کارگاه شهرک جزء رده‌های مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت پشتیبانی فناوری از طریق دبیرخانه به همراه تصویر مجوز دانش بنیان، مجوز فناوری و معرفی محصول مربوطه
 2. در صورت برخورداری شرایط، دریافت معرفی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از اداره توانمندسازی شهرک
 3. تکمیل سامانه بهین‌یاب (behinyab.ir) و ارایه مستندات قانونی مربوطه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 4. بازدید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از کارگاه
 5. بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان از کارگاه
 6. صدور پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره توانمندسازی واحدهای فناور شهرک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون » حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان« واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری می توانند نسبت به درامد حاصل از فعالیتهای مرتبط با مجوز فناوری که در پارک محقق شده باشد از تاریخ صدور مجوز فناوری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری بهره‌مند شوند. 

شرکتهای فناور درخواست کتبی به همراه مستندات و گزارش درامدهای مربوطه هر سال مالی به شهرک اعلام می کنند و پس از بررسی و ارزیابی مستندات کارگروه ظرفیتهای قانونی شهرک نسبت به اعلام درصد معافیت مالیاتی فعالیتهای هر شرکت به اداره امور مالیاتی استان اقدام می نماید.

 

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : داشتن مجوز فناوری و استقرار در شهرک
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت پشتیبانی فناوری از طریق دبیرخانه شهرک (letter.istt.ir)، نام و شماره تماس نماینده شرکت، ایمیل رابط یا شرکت، و حوزه مالیاتی در درخواست ذکر شود.
 2. دریافت فرم مربوطه از اداره توانمندسازی شهرک (فرم ایمیل خواهد شد)  جهت اعلام اطلاعات و مستندات درامدهای شرکت در سال مورد تقاضا
 3. تکمیل فرم و مستندات مرتبط و تحویل در قالب لوح فشرده به اداره توانمندسازی شهرک
 4. بررسی مستندات شرکت در کارگروه ظرفیت های قانونی شهرک و تعیین میزان معافیت مالیاتی
 5. دریافت معرفی نامه (در معرفی نامه میزان معافیت مشخص شده است) به سازمان امور مالیاتی مربوطه از اداره توانمندسازی شهرک

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره توانمندسازی شهرک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شامل معافیت از تشریفات اداری گمرک

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 1. برای معافیت از حقوق گمرکی:
  • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد.
 2. معافیت از تشریفات اداری گمرک:
  • ارتباط زمینه فعالیت مورددرخواست با عنوان مجوز فناوری شرکت
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاون پشتیبانی و فناوری به همراه مستندات شامل پرفورما وقبض انبار
 2. بررسی اولیه توسط اداره توانمندسازی شهرک و  دریافت نظرمدیر مراکز رشد یا پارک درخصوص مرتبط بودن نوع وارادات با فعالیتهای واحد فناور  

 3. دریافت معرفی به اداره گمرک از اداره توانمندسازی

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره توانمندسازی واحدهای فناور
 • معرفی خدمت :

امکان اخذ پروانه ساختمان از شهرداری بدون پرداخت عوارض

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : استقرار در پارک و دارای زمین در اراضی شهرک
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به مدیریت پارک از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید، مراجعه حضوری به پارک جهت دریافت معرفی نامه با هماهنگی کارشناس پارک
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پارک علم و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات