فنی و تخصصی
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات آزمایشگاهی و تخصصی در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی مواد (آنالیز، خواص مکانیکی، متالوگرافی و عملیات حرارتی)، نانو فناوری، شیمی، زیست فناوری، برق و الکترونیک، انرژی، CM(آنالیز ارتعاشات) و غیره

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. امکان سنجی انجام آزمایشگاه از طریق مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست آزمایشگاه و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه
 3. انجام تسویه حساب در خصوص مراجعه کنندگان بیرونی از طریق مراجعه به امور مالی و در خصوص واحدهای مستقر پرداخت از طریق صورتحساب ماهیانه ۴- دریافت نتیجه آزمون با مراجعه حضوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

فرم درخواست انجام آزمایش

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

اجاره تجهیزات آزمایشگاهی پرتابل و غیره

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری اجاره فضا، تکمیل فرم درخواست اجاره تجهیز و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه با به همراه داشتن کارت پرسنلی و یا معرفی نامه
 3. تحویل تجهیز
 4. تسویه حساب از طریق صورتحساب ماهیانه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

فرم اجاره تجهیز آزمایشگاهی

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

ارانه خدمات کارگاهی عمومی و پیشرفته

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. امکان سنجی انجام خدمت از طریق مراجعه و یا تماس با کارگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه
 3. انجام تسویه حساب
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

 • سایر توضیحات

طرح‌های تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

جهت مشاهده تخفیف ها اینجا را کلیک کنید

 

 

لیست دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی در مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

رديف

مخاطبان

عنوان دستورالعمل

1

کاربران آزمایشگاه زیست فناوری

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در آزمایشگاه زیست فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

2

نکات ایمنی قابل توجه هنگام استفاده از تجهیزات آزمایشگاه زیست فناوری مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

3

کاربران مجتمع آزمایشگاهی مواد (آزمایشگاه‌های متالوگرافی و عملیات حرارتی)

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در مجتمع آزمایشگاهی مواد- آزمایشگاه متالوگرافی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

4

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در مجتمع آزمایشگاهی مواد- آزمایشگاه عملیات حرارتی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

5

نکات ایمنی قابل توجه هنگام استفاده از تجهیزات مجتمع آزمایشگاهی مواد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

6

کاربران آزمایشگاه نانو فناوری

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در آزمایشگاه نانو فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

7

کاربران آزمایشگاه الکترونیک

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در آزمایشگاه الکترونیک شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

8

کاربران آزمایشگاه شیمی

نکات ایمنی قابل توجه کاربران در آزمایشگاه شیمی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

9

نکات ایمنی قابل توجه هنگام استفاده از دستگاه‌های گرمازا در آزمایشگاه شیمی مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

10

افراد مستقر در محیط اداری آزمایشگاه‌ها

نکات ایمنی قابل توجه در محیط اداری مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

11

کاربران تمامی آزمایشگاه‌ها

راهنما و دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشتی در مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

12

نکات ایمنی قابل توجه کاربران جهت مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

13

روش‌های عمومی اطفاء حریق در مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان