فنی و تخصصی
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات آزمایشگاهی و تخصصی در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی مواد (آنالیز، خواص مکانیکی، متالوگرافی و عملیات حرارتی)، نانو فناوری، شیمی، زیست فناوری، برق و الکترونیک، انرژی، CM(آنالیز ارتعاشات) و غیره

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. امکان سنجی انجام آزمایشگاه از طریق مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست آزمایشگاه و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه
 3. انجام تسویه حساب در خصوص مراجعه کنندگان بیرونی از طریق مراجعه به امور مالی و در خصوص واحدهای مستقر پرداخت از طریق صورتحساب ماهیانه ۴- دریافت نتیجه آزمون با مراجعه حضوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

فرم درخواست انجام آزمایش

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

اجاره تجهیزات آزمایشگاهی پرتابل و غیره

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری اجاره فضا، تکمیل فرم درخواست اجاره تجهیز و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه با به همراه داشتن کارت پرسنلی و یا معرفی نامه
 3. تحویل تجهیز
 4. تسویه حساب از طریق صورتحساب ماهیانه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

فرم اجاره تجهیز آزمایشگاهی

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

ارانه خدمات کارگاهی عمومی و پیشرفته

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. امکان سنجی انجام خدمت از طریق مراجعه و یا تماس با کارگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه
 3. انجام تسویه حساب
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

 • سایر توضیحات

طرح‌های تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

جهت مشاهده تخفیف ها اینجا را کلیک کنید