مالی و اعتباری
 • معرفی خدمت :

اعتبارات تحقیقاتی مشمول آن دسته از طرح‌هایی می‌گردد که در قالب طرح ایده‌محوری از طرف واحدهای فناور نوپای مستقر در مراکز رشد و با هدف دستیابی به فناوری تولید محصول، خدمات و دانش فنی تعریف شده باشند. این اعتبار تنها یک بار در طی دوره رشد به هر واحد فناور تعلق می‌گیرد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در دوره رشد شهرک
 • شرایط دریافت خدمت : تایید شرکت و طرح‌ ایده‌محوری جهت دریافت اعتبار تحقیقاتی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل مشخصات ایده محوری بر روی نرم افزار جامع شهرک (BPMS) با همکاری کارشناسان دوره رشد
 2. حضور در جلسه منتورینگ شرح خدمات با اعلام مدیریت طرح های پژوهشی همراه با کاربرگ صادره در نرم افزار BPMS
 3. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با اعلام مدیریت طرح های پژوهشی
 4. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی مدیریت طرح های پژوهشی
 5. ارایه تضامین به مدیریت امور مالی
 6. انعقاد قرارداد مربوطه
 7. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد و تخصیص صورت گرفته با ارائه درخواست به مدیر پشتیبانی همراه با اسناد مثبته (اسناد و فاکتورهای ارسالی تنها لازم است بنام شرکت و دارای مهر باشد و ارائه فاکتور رسمی ملاک پرداخت نمی‌باشد.)
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • مدیریت پشتیبانی
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

مرحله نیمه صنعتی به مرحله‌ای از تحقیقات اطلاق می‌شود که پس از پایان مرحله نمونه‌سازی شروع شده و نتایج حاصل از آن برای دستیابی به دانش فنی تولید انبوه (صنعتی) بکار گرفته می‌شود. واحد فناور برای دریافت اعتبار نیمه‌صنعتی باید نمونه آزمایشگاهی خود را آماده کرده و درخواست خود را به مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری ارائه نماید.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : دارا بودن محصول در مرحله نیمه صنعتی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر مرکز رشد یا پارک از طریق دبیرخانه
 2. تکمیل مدارک اولیه با اعلام کارشناس مدیریت پشتیبانی
 3. در صورت تائید اولیه، تکمیل کاربرگ مربوطه با هماهنگی مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری
 4. در صورت نیاز به تعیین سطح فناوری، برگزاری جلسه با هماهنگی اداره انتقال فناوری
 5. در صورت تائید ثانویه، حضور در جلسه داوری طرح با هماهنگی مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 6. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی مدیریت طرح های پژوهشی
 7. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با هماهنگی مدیریت طرح های پژوهشی
 8. ارایه تضامین به مدیریت امور مالی
 9. انعقاد قرارداد مربوطه
 10. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • مدیریت پشتیبانی
 • اداره انتقال فناوری
 • فرم

فرم پرسشنامه اعتبار نیمه صنعتی

فرم ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL)

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

مرحله تجاری‌سازی به مرحله‌ ورود به بازار و کسب درآمد از فناوری ایجاد شده اطلاق می‌شود. شهرک جهت تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی واحدهای فناور مستقر (رشد و پارک)، اقدام به ارائه اعتبار تجاری‌سازی می‌نماید.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : دارا بودن محصول با پتانسیل تجاری سازی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر مرکز رشد یا پارک از طریق دبیرخانه
 2. تکمیل مدارک اولیه با اعلام کارشناس مدیریت پشتیبانی
 3. در صورت تائید اولیه، تکمیل کاربرگ مربوطه با هماهنگی مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری
 4. در صورت نیاز به تعیین سطح فناوری، برگزاری جلسه با هماهنگی اداره انتقال فناوری
 5. در صورت تائید ثانویه، حضور در جلسه داوری طرح با هماهنگی مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 6. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی مدیریت طرح های پژوهشی
 7. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با هماهنگی مدیریت طرح های پژوهشی
 8. ارایه تضامین به مدیریت امور مالی
 9. انعقاد قرارداد مربوطه
 10. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • مدیریت پشتیبانی
 • اداره انتقال فناوری
 • فرم

فرم پرسشنامه اعتبار تجاری‌سازی

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های عمرانی بخش خصوصی در اراضی پارک‌های علم و فناوری زیر مجموعه خود، نسبت به ارائه تسهیلات ساخت و ساز با کارمزد پایین در سقف اعتبارات مصوب اقدام می‌نماید.

 • گیرنده خدمت : واحدهای فناور دارای زمین در اراضی شهرک
 • شرایط دریافت خدمت : داشتن پروانه ساخت و پس از اجرای فونداسیون
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر پارک از طریق دبیرخانه و با ذکر مبلغ درخواستی تسهیلات
 2. در صورت تصویب درخواست و با اعلام پارک، مراجعه به مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 3. تکمیل مدارک و ارائه تضامین به مدیریت امور مالی
 4. انعقاد قرارداد
 5. پرداخت طبق قرارداد
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • پارک
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • مدیریت امور مالی
 • فرم

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

حمایت مالی از واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای نوپا در پرداخت هزینه های راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان می باشد. این اعتبار ویژه خرید تجهیزات اداری، طراحی سایت، طراحی کاغذهای اداری، طراحی لوگو، حق الزحمه مشاورهای عمومی می باشد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : دوره رشد
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه در خواست کتبی به همراه فاکتور مربوطه به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید مدارک، واریز به حساب واحد توسط مدیریت مالی
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • مدیریت امور مالی
 • فرم

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

اعتبار حمایتی به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه ها وحمایت از طرح ها و ایدهای هسته های مستقر در مرکز رشد مقدماتی می باشد

 • گیرنده خدمت : واحدهای دوره رشد مقدماتی
 • شرایط دریافت خدمت : دوره رشد مقدماتی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت دوره رشد مقدماتی
 2. ارجاع درخواست و تایید آن توسط مدیریت دوره رشد مقدماتی به مدیریت پشتیبانی
 3. بررسی درخواست و اسناد مثبته توسط واحد پشتیبانی

 4. در صورت تائید ارجاع درخواست به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع به منظور واریز مبلغ اعتبار به حساب واحد فناور

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • مدیریت دوره رشد مقدماتی
 • مدیریت امور مالی
 • فرم

 

 • سایر توضیحات

به منظور پرداخت اعتبارات اسناد و فاکتورهای ارسالی به مدیریت پشتیبانی تنها لازم است بنام واحد فناور و دارای مهر باشد و ارائه فاکتور رسمی ملاک پرداخت نمی‌باشد.)

 • معرفی خدمت :

به منظور حمایت از تجاری‌سازی و توسعه بازار محصولات و خدمات فناورانه واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، حمایت مالی تحت عنوان اعتبار خدمات توانمندسازی تا سقف ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با کارمزد ۴ درصد تعریف شده است.

 • گیرنده خدمت : واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری
 • شرایط دریافت خدمت :
 1. دارا بودن حداقل ۱۸ ماه استقرار برای واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و ۶ ماه استقرار برای واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
 2. تایید مدیر مراکز رشد یا مدیر پارک‌ علم و فناوری در مورد واحد فناور
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارسال نامه درخواست استفاده از اعتبار توسط واحد فناور مستقر در شهرک به مدیر دوره مربوطه (مدیر مراکز رشد یا مدیر پارک فناوری)
 2. بررسی درخواست توسط مدیر مرکز رشد یا پارک از نظر شاخص‌های مدت استقرار در شهرک، محصولات تجاری شده، نمره ارزیابی شرکت و ...
 3. بررسی درخواست در کمیته تسهیلات شهرک جهت تایید یا رد تقاضا
 4. درصورت تایید درخواست، ابلاغ اعتبار مصوب و تضامین مورد نیاز به شرکت
 5. ارایه تضامین مورد نیاز به امور مالی شهرک توسط شرکت
 6. ارایه رسید تضامین به اداره انتقال فناوری و امضا قرارداد استفاده از اعتبار توانمندسازی
 7. پرداخت اعتبار با توجه به مفاد قرارداد بصورت تدریجی و براساس اسناد هزینه کرد
 8. بازپرداخت اعتبار دریافتی توسط شرکت براساس چک‌های ارایه شده در قرارداد
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره انتقال فناوری و تجاری سازی
 • فرم

فرم درخواست استفاده از حمایت مالی خدمات توانمندسازی

 • سایر توضیحات
 • از زمان انعقاد قرارداد هر واحد فناور حداکثر یکسال زمان دارند از این اعتبار استفاده نمایند
 • هر واحد فناور موظف است کل اعتبار دریافتی را حداکثر با شش ماه تنفس پس از خاتمه زمان قرارداد ( ۱۸ ماه پس از زمان تصویب اعتبار)، طی یکسال به شهرک عودت نماید.
 • به هر واحد فناور تنها یکبار در مدت زمان حضور در مراکز رشد و پارک علم و فناوری شهرک این اعتبار تخصیص داده می‌شود.
 • این حمایت براساس بودجه و اعتبار سالانه شهرک به تعدادی از شرکتها قابل تخصیص می باشد.